if ( ! function_exists( 'true_plugins_activate' ) ) { } Deruyter

I. Csángóföldi Nyári Egyetem

Pályázati felhívás

az I. Csángóföldi Nyári Egyetemen való részvételre

A Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, a Klebelsberg Kuno Szakkollégium, valamint a Z Generációért Alapítvány pályázatot hirdet az I. Csángóföldi Nyári Egyetemen való részvételre, melyre Romániában, a Bákó megyei Kostelken kerül sor.

A nyári egyetem célja, hogy Csángóföldön közösségépítő műhely-helyszínt hozzunk létre a régió fiatal értelmisége számára, összekössük Csángóföldet és a Kárpát-medence többi régióját az ifjúsági konferenciák, ifjúsági együttműködések területén. Ezen cél érdekében rendezzük meg idén július 25-30. között az I. Csángóföldi Nyári Egyetemet a csángóföldi Kostelken. Csángóföldön az infrastrukturális és logisztikai problémák miatt nincs számottevő felsőoktatási műhelymunka, gyenge az ifjúsági szervezetek közötti kárpát-medencei szintű együttműködés, a Kárpát-medencében oly népszerű és hasznos nyári egyetem (szabad egyetem) ismeretlen a régióban. Ezen a szervező csapat változtatni szeretne és az idei évtől kezdődően minden év nyarán nyári egyetemet szeretne rendezni Csángóföldön.

A tervezett rendezvény egy olyan hat napos találkozó melynek célcsoportját csángóföldi, székelyföldi, partiumi és magyarországi egyetemisták alkotják, de partnerszervezeteinken keresztül meghívást kapnak a Kárpát-medence más régióinak fiataljai is. A nyári egyetemek felépítését követve szekcióülések, előadások, ifjúsági kerekasztal-beszélgetések, szabadidős és kulturális programok képezik a rendezvény programpontjait. Gazdasági és természettudományi szekciókon keresztül szeretnénk megvizsgálni az idei év két alaptémáját: (1.) a rurális mezőgazdaság Kárpát-medencei helyzetét és társadalmi vonatkozásait valamint (2.) a Kárpát-medencei fiatalság gazdasági migrációját.

Jelentkezni a Jelentkezés menü alatt, vagy ITT lehet, a regisztrációs űrlap kitöltésével.

Jelentkezési határidő: július 1, éjfél.

A jelentkezések elbírálása július 5-ig történik meg, ezen a napon értesítünk ki mindenkit a jelentkezésének elbírálásról. Ezt követően további hasznos információkkal látjuk el a sikeresen pályázókat.

További információ a www.csnye.ro oldalon található.

Csángó tájház Kosteleken

Társaságunk egyik f? célkit?zése és küldetése az erdélyi helyi értékek kiemelése, meg?rzése és népszer?sítése. Ezen okból kifolyólag Erdély szinten szervezünk olyan programokat, melyek célja a régió kulturális értékeinek fenntartása illetve a régió etnikumainak (székely, magyar, csángó) identitásának meg?rzése.

2012. óta karoltuk fel a csángó kultúra és azonosságtudat meg?rzésének problematikáját. Els? lépésként magyarországi önkénteseket küldtünk a csángók lakta vidékre, hogy kézm?ves-, néptánc- és egyéb kulturális tevékenységeket szervezzenek ezen etnikum tagjainak, el?segítve ezáltal kulturális értékeiknek, hagyományaiknak, szokásaiknak és identitástudatuk meg?rzését.

A 2013. év második felében egyesületünk egy tájház kialakítását t?zte ki célul egy csángó lakta településen, Kosteleken, Bákó megyében, mely nemcsak kiállítási helyszínként fog szolgálni a csángó népi elemeknek, tárgyaknak és tükrözni fogja a csángó kultúrát, hanem helyszínt fog adni a csángó közösség tagjainak magyar nyelv? kulturális, kézm?vességi, irodalmi és egyéb foglalkozások, tevékenységek és események lebonyolítására.

A tájház rehabilitálása folyamatban van, az épület (falak, gerendák, stb.) és a bútorzat hibáinak kijavításából, a zsindelytet? helyreállításából és az udvar kialakításából és felszereléséb?l áll.

A tájház által egy olyan helyszínt biztosítunk a csángó közösség számára, mely meg?rzi kulturális kincseiket a jöv? generáció számára és teret nyújt számukra, hogy megoszthassák egymással és másokkal is (látogatók, meghívottak) hagyományaikat, szokásaikat, népi értékeiket.

A tájház rehabilitálását a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatja.


Fiatal önkéntesek Moldvában, Bákó megyében

Társaságunk 2012. október és 2013. október között bonyolitotta le a Young volunteers in Moldova EVS projektjét, mely keretén belül a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogadott Magyarországról 11 hónapon keresztül.

Az EVS szolgálat alatt, az önkénteseknek lehet?ségük nyílt egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európában. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a környezetnek, melyben az önkénteseknek tevékenységeiket bonyolították le.

A projekt célja az volt, hogy önkénteseket vonjunk be a csángó kultúra meg?rzésére-, a csángó közösség társadalmi problémáinak csökkentésére-, illetve a csángó fiatalok társadalmi integrációjának megkönnyítésére irányuló tevékenységekbe.

Az önkéntesek feladata az volt, hogy támogassák a fogadó szervezet tevékenységeit a Bákó megyei csángó közösség keretén belül. Az önkéntesek lebonyolítottak széles kör? tevékenységi típusokat a csángó falvakban, melyekbe ki voltak osztva, például kulturális, informáló, szociális és oktatási tevékenységeket. A szervezett kulturális tevékenységek magukba foglaltak ballada énekl?- és versmondó versenyeket, népzenei és kulturális esteket. Az oktatási tevékenységek a csángó gyerekeknek szóló iskolán kívüli tevékenységek megszervezésére összpontosítottak, melyek során irodalmat és nyelvtant, Magyar nyelvet tanultak. Váli Edit, az egyik önkéntes, azt mondta, hogy kezdetben stresszes volt, mivel nem tudta hogyan közölje a gyerekekkel, hogy mehetnek hozzá Magyar nyelvet tanulni, egy másik iskolába, a normál iskolai programon kívül, de a pletyka, hogy a faluban tartózkodik hamar elterjedt és második nap az érkezése után már 15 gyerek is jelen volt a tevékenységeken.

Jelen projekt lehet?séget nyújtott az önkéntesek számára, hogy széleskör? tevékenységeket és feladatokat vigyenek végbe és ezáltal nagyon sok fajta kompetenciáikat fejlesszék, melyeket a jöv?ben személyes és szakmai életük során kamatoztatni tudnak (kommunikáció anyanyelvükön és idegen nyelven, kreativitás és vállalkozó szellem, digitális kompetenciák, kulturális tudatosság).

A projekt weboldalán illetve az önkéntesek blogján további információk olvashatók a fiatal résztvev?k szolgálatáról, tevékenységeikr?l és tapasztalataikról, melyek a csángó közösségben való tartózkodásukhoz köthet?k.

A projekt megvalósulását az Európai Bizottság támogatta a Fiatalok Lendületben Program által, 2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat.

Véget ért az E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion ifjúsági kezdeményezés!

E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion

Egyesületünk 2013. január és június között szervezi meg E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion hazai kezdeményezését. A projekt tevékenységeinek helyszíneit Csíkszeredában több ifjúsági klub, kávézó, galéria és sportcsarnok adja.

A hat hónap alatt 60, különböz? etnikumhoz tartozó, fiatal (magyar, román, székely, szász és csángó) fog találkozni, széleskör? interaktív tevékenységeken fognak részt venni, melyek során megismerik a többi etnikum kultúráját és hagyományait és azon társadalmi – gazdasági problémákat, melyekkel ezen közösségek küzdenek. Ezáltal a projekt hozzájárul a különböz? etnikumok közötti el?ítéletek és sztereotípiák lecsökkentéséhez, a résztvev?k tolerancia- és szolidaritás érzetének fejl?déséhez, az európai kohézió meger?sítéséhez.

A projekt tevékenységei közvetetten vagy közvetlenül járulnak hozzá a kezdeményezés céljainak megvalósításához, tehát a különböz? etnikumok közötti szakadék áthidalásához.

A projekt tevékenységei közé sorolhatjuk a népzenei, gasztronómiai és kulturális esteket, tematikus instrumentális és zenei rendezvényeket. A kulturális tevékenységek mellett, a kezdeményezés során számos kerek-asztal beszélgetés, beltéri- (sakk, csocsó, darts) és kültéri (triatlon, labdarúgás, kosárlabda) sport rendezvény, környezetvédelmi akció (szemétszedés az Olt folyó partján) és önkéntes munka (látogatás a régió gyerekotthonaiba) kerül megszervezésre. A beszélgetéseken alapuló tevékenységek során a fiatalok olyan szociális-gazdasági problémákat (migráció, szegénység, munkanélküliség) vitatnak meg, melyek a mindennapokban érintik ?ket és környezetüket. Valamennyi tevékenység, típusától függ?en, jól meghatározott céllal rendelkezik: motiválni a fiatalokat, hogy egészségesen éljenek, felel?sségteljesen cselekedjenek, önkéntességi tevékenységekbe vonják be magukat, megoldást találjanak bizonyos társadalmi problémákra.

A kezdeményezés tevékenységei számos innovatív non-formális tanulási módszeren alapulnak: Storytelling, Pro action cafe, Debate, Photovoice, különböz? workshopok.

A projekt során a fiatalok megpróbálják felhívni a nagyközönség figyelmét azon problémákra, amelyekkel a különböz? etnikumok küzdenek és megpróbálják arra motiválni a helyi közösség tagjait, hogy elutasítsák a diszkriminatív megnyilvánulásokat.

A Projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatja.

Young volunteers in Moldova

Fiatal önkéntesek Moldovában egy olyan EVS projekt, mely 2012. októberében kezd?dött, helyszíne Bákó megye. A projekt alatt a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogad Magyarországról önkéntességi szolgálat teljesítésére.

Az önkéntesek szabadid?s tevékenységeken vesznek részt és szociális illetve tréning szolgáltatásokat nyújtanak a 16 moldvai csángó település lakóinak.

Az önkénteseknek lehet?ségük nyílik egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európa szerte. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a k9rnyezetnek, melyben az önkénteseknek lehet?ségük nyílik tapasztalatot szerezni.

A program során az önkénteseknek teljesíteniük kell bizonyos feladatokat:

Kézm?ves-és egyéb tevékenységek szervezése az óvodások számára – az önkéntesek kreatív m?helyeket szerveznek a gyermekek számára, mint például a gyöngyf?zés, festés, fazekasság, amelyek hozzájárulnak a kreativitás fejlesztéséhez úgy az önkéntesek, mint a gyerekek esetében.

Sporttevékenységek szervezése az egészséges életmód népszer?sítésére – az önkéntesek sport tevékenységeket és versenyeket szerveznek a gyerekek és a fiatalok számára, annak érdekében hogy motiválják ?ket, hogy éljenek egészségesen, ezek a tevékenységek hozzájárulnak a motorikus készségek fejlesztéséhez és segítik tudatosítani ?ket a mozgás fontosságáról a túlsúly és egyéb egészségügyi problémák elkerülése érdekében.

Nyári táborok szervezése és irányítása – ezen események hozzájárulnak az önkéntesek és a célcsoportok személyes és társadalmi fejl?déséhez

Néptánc és más kulturális tevékenységek szervezése – az önkéntesek el?segítik a csángó kultúra népszer?sítését és megismertetik a közösséggel saját kultúrájukat is. E tevékenységek hozzájárulnak a kultúrák közötti párbeszéd el?segítéséhez az önkéntesek és a helyi közösség között.

Egészségügyi tájékoztató programok – az önkéntesek ezeket a programokat annak érdekében szervezik, hogy tájékoztassák a fiatalokat, gyermekeket és feln?tteket a higiénia fontosságáról, mivel a régió nagyon szegény és sok gyermek küzd olyan betegségekkel és egészségügyi problémákkal melyeket a higiénia hiánya okoz.

Angol nyelvtanfolyamok szervezése – az önkéntesek angol nyelvtanfolyamokat szerveznek a csángó fiatalok és gyermekek számára, el?segítvén ezáltal társadalmi beilleszkedésüket.

EVS szeminárium szervezése – az önkéntesek szemináriumokat szerveznek annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a személyes fejl?dés fogalmát, az önkéntesség fogalmát, ezáltal motiválván ?ket, hogy részt vegyenek ilyen programokban, és ily módon könnyebbé váljon társadalmi integrációjuk .

Találkozók szervezése a civil szervezetek számára – az önkéntesek ezeket az eseményeket annak érdekében szervezik, hogy megkönnyítsék az együttm?ködést a szervezetek között közös célok létrehozásával, közös tevékenységek tervezésével.

Tanárok, önkéntesek és a lakosság segítése – ezáltal az önkéntesek megismerkednek a közösséggel.

Tevékenységekhez kapcsolódó papírmunka – az önkéntesek összeállítják azon dokumentumokat, amelyek a tevékenységek során szükségesek (jelentések, diplomák, értékelések, a tanfolyamokhoz szükséges segédanyagok, stb.)

Az önkéntességi szolgálat 2013. októberében ér véget.

Az EVS projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatja.

A kép forrása: MCSMSZ Facebook

Tudtad-e?

“Az Európai Önkéntes Szolgálat lehet?vé teszi a fiatalok számára, hogy önkéntes szolgálatot teljesítsenek legfeljebb 12 hónapig egy, a lakóhelyükt?l eltér?, országban. Az Európai Önkéntes Szolgálat el?segíti a fiatalok közötti szolidaritás megvalósulását és valódi “tanuló szolgálatnak” tekinthet?. Amellett hogy az önkéntesek jót tesznek a helyi közösségeknek, új készségeket és nyelveket sajátítanak el, és más kultúrákat fedeznek fel. A nem-formális tanulás alapelveit és gyakorlatát tükrözik az egész projekt.

Az EVS projektek különböz? témákra és területekre összpontosíthatnak, mint például a kultúra, az ifjúság, sport, szociális ellátás, kulturális örökség, m?vészetek, polgári védelem, környezetvédelem, fejlesztési együttm?ködés, stb. Nagy kockázattal járó beavatkozások közvetlenül válság utáni helyzetekben (például a humanitárius segítségnyújtás, az azonnali katasztrófa-elhárítás, stb) kizártak.”

Turisztikai képzési lehet?ség Hajdúszoboszlón – Pályázat

A nagyváradi Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság az Egész életen át tartó tanulás programhoz tartozó Leonardo da Vinci program keretében Szakmai gyakorlat Debrecen körényékén címmel pályázatot hírdet.

A képzés célja 10 fiatal számára szakmai gyakorlati lehet?séget biztosítani a turizmus területén.

A 6 hónapig (2012. január 30. – 2012. július 29.) tartó szakmai gyakorlat a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság komplexumban fog lezajlani.

A projekt célcsoportja turisztika vagy közgazdaság szakirányon frissen végzett fiatal munkanélküliek, vagy akiknek még nem sikerült végzettségüknek megfelel? állást találniuk.

A hat hónapig tartó képzés alatt a résztvev?k széles skálájú aktivitásban fognak tapasztalatot nyerni a turisztika ágazatában. Lehet?ségük nyílik arra,  hogy megtanulják hogyan m?ködik egy hotel, a gazdasági magatartás-, és a turizmus Magyarországon.

A jelentkez?k öt munkakör közül választhatnak: wellness részleg, recepció, rendezvényszervezés-pincér, menedzser asszisztens (back office), turisztikai irodás.

A képzés végén minden résztvev? az Európai Unió teljes területén elismert Europass Mobility nev? oklevelet fog kapni. Hazatéréskor rendelkezni fognak a megfelel? tapasztalattal ahhoz, hogy a gyakorlatot igényl? cégeknél sikeresen tudjanak elhelyezkedni.

A projekt kezdeményez?je és lebonyolítója a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, magyarországi partner az Észak-alföld Fejl?déséért Egyesület, a képzés helyszíne pedig a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság.  A képzés pénzügyi forrását az Európai Bizottság biztosítja a Román Nemzeti Ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül.

A szállás, étkezés és szállítás (nemzetközi és helyi) költségeit a projekt költségvetéséb?l biztosítjuk, illetve minden résztvev? havi 150 Euro támogatást fog kapni.

Elvárások:

- Az angol és magyar nyelv társalgási szinten való ismerete
- Egyetemi vagy f?iskolai végzettség
- A résztvev?i szerz?dés elfogadása és betartása

Jelentkezni az itt letölthet? ?rlap, valamint önéletrajz kitöltésével lehet. A kitöltött ?rlapokat és önéletrajzokat az office@deruyter.ro email címre kell elküldeni.

Jelentkezési határid?: 2011. december 9., péntek éjfél.

További információk a következ? elérhet?ségeken igényelhet?k: office@deruyter.ro, +4-0747-049.838, +4-0723-68.17.17, www.llp-ro.ro.

Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

Az 1.1-es ifjúsági csere,

melynek címe Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

2011. 03.26 és 2011.04.03 között zajlott le, Nagyváradon.  A programot az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben programja támogatta. Az ifjúsági cserén hat-hat résztvev? vett részt, öt országból: Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország és Románia, összesen 30 résztvev?.  A projekt témái szociális kirekesztettség, fiatalok munkanélkülisége valamint a szegénység volt. A program célja az volt, hogy a résztvev?k rövid animációkat készítsenek “Stop-Motion” technikával, a program témáival kapcsolatosan.  A programban vizuális problémákkal rendelkez? fiatalok, valamint vak és süket-néma fiatalok is részt vettek.  A résztvev?k kevert csoportokban  kezdtek neki a film elkészítésének.  A program hetében a résztvev?k kulturális eseményeken is jelen voltak, mint például az interkulturális est, karaoke est, és zongorakoncert, melyet a résztvev?k szerveztek meg, valamint a két vak résztvev? adták el?. A program végén a résztvev?k által készített filmeket egy helyi pub-ban vetítették le, ahol több a programon nem részt vev? ember is láthatta.

Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez

A „Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez” 1.1-es ifjúsági csere Nagyváradon kerül megrendezésre 2011. március 26. és április 3. között. A projektben 5 ország fiataljai vesznek részt: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország és Románia. A program általános célja a szolidaritás, különböz? kultúrák közötti párbeszéd és a nem-formális tanulás el?mozdítása. Az egyik konkrét célkit?zés az animáció, mint eszköz használata: a szegénységr?l, szociális kirekesztésr?l és a fiatalok munkanélküliségér?l való nézetek kifejezéséhez. A projekt témája az interkulturális és szociális tanulás. F? cél, hogy a résztvev? fiatalokat tájékoztassa a nem verbális kommunikáció fontosságáról. A közös aktivitások segítséget nyújtanak a különböz? kulturális hátter? résztvev?knek a szociális és integrációs témák megértésében, és így hozzájárulnak a tapasztalatcserén alapuló tanulási módszer kiteljesítéséhez.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy akcióprogramjain keresztül két hosszú távú célra összpontosítva támogassa a többnyelv?séget: segítse egy olyan társadalom létrehozását, amely a lehet? legjobban kiaknázza nyelvi sokszín?ségét, valamint idegen nyelvek tanulására ösztönözze a polgárokat és felhívja a figyelmet a non-verbális kommunikáció használatára és kihasználására. A Fiatalok Lendületben Program e célokat úgy teljesíti, hogy el?segíti különböz? nemzetiség? és anyanyelv? fiatalok találkozását, és lehet?séget biztosít számukra a külföldön zajló tevékenységekben való részvételre.

Hang nélküli párbeszéd: egyenl? esélyekért!

Az ifjúsági kezdeményezésünk célja, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol egy kevert, süketnémák és ilyen problémákkal nem él? emberek, csoportja együtt, nem formális tanulással sajátítják el a jelbeszédet. Hat hónapon keresztül, 2010. augusztus 16 és 2011.március 28 között a résztvev?knek esélyük van megtanulni a jelbeszédet és ugyanakkor megismerkedhetnek süketnémák életének nehézségeivel. Ezzel egy id?ben szeretnénk segíteni a süketnéma résztvev?k integrálását olyan csoportokba ahol nincsenek halláskárosultak. Ezen kívül szeretnénk ápolni és er?síteni azokat a kötelékeket melyek e program során jöttek létre. A programban 10 süketnéma és 30 ilyen hátránnyal nem él? ember vesz részt akik bepillantást nyernek a süketnémák, illetve a nem halláskárosultak életébe. Nem formális tanuláson keresztül elsajátítják a jelbeszédet, többek között workshopok, m?vészeti tevékenységet és improvizációs játékok, közös kirándulások segítségével.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? A hátrányos helyzet? fiatalok részvételével zajló projekteket egy hosszabb folyamatba ágyazottan kell megvalósítani. A folyamatnak a projektet megel?z?en kell elkezd?dnie és azt követ?en is folytatódnia kell, a projekt nem lehet csupán egy elszigetelt tevékenység. Az ilyen projektek tervezése és megvalósítása során különös gonddal kell megvizsgálni és figyelembe venni a fiatalok speciális igényeit, illetve hátterét, és ezekhez igazítva személyre szabott támogatást kell számukra nyújtani. A projektek során gondoskodni kell a hátrányos helyzet? fiatalok tudatos bevonásáról és aktív részvételér?l.

« Older Entries