Turisztikai képzési lehet?ség Hajdúszoboszlón – Pályázat

November 24, 2011 Aktuális

A nagyváradi Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság az Egész életen át tartó tanulás programhoz tartozó Leonardo da Vinci program keretében Szakmai gyakorlat Debrecen körényékén címmel pályázatot hírdet.

A képzés célja 10 fiatal számára szakmai gyakorlati lehet?séget biztosítani a turizmus területén.

A 6 hónapig (2012. január 30. – 2012. július 29.) tartó szakmai gyakorlat a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság komplexumban fog lezajlani.

A projekt célcsoportja turisztika vagy közgazdaság szakirányon frissen végzett fiatal munkanélküliek, vagy akiknek még nem sikerült végzettségüknek megfelel? állást találniuk.

A hat hónapig tartó képzés alatt a résztvev?k széles skálájú aktivitásban fognak tapasztalatot nyerni a turisztika ágazatában. Lehet?ségük nyílik arra,  hogy megtanulják hogyan m?ködik egy hotel, a gazdasági magatartás-, és a turizmus Magyarországon.

A jelentkez?k öt munkakör közül választhatnak: wellness részleg, recepció, rendezvényszervezés-pincér, menedzser asszisztens (back office), turisztikai irodás.

A képzés végén minden résztvev? az Európai Unió teljes területén elismert Europass Mobility nev? oklevelet fog kapni. Hazatéréskor rendelkezni fognak a megfelel? tapasztalattal ahhoz, hogy a gyakorlatot igényl? cégeknél sikeresen tudjanak elhelyezkedni.

A projekt kezdeményez?je és lebonyolítója a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, magyarországi partner az Észak-alföld Fejl?déséért Egyesület, a képzés helyszíne pedig a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság.  A képzés pénzügyi forrását az Európai Bizottság biztosítja a Román Nemzeti Ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül.

A szállás, étkezés és szállítás (nemzetközi és helyi) költségeit a projekt költségvetéséb?l biztosítjuk, illetve minden résztvev? havi 150 Euro támogatást fog kapni.

Elvárások:

- Az angol és magyar nyelv társalgási szinten való ismerete
- Egyetemi vagy f?iskolai végzettség
- A résztvev?i szerz?dés elfogadása és betartása

Jelentkezni az itt letölthet? ?rlap, valamint önéletrajz kitöltésével lehet. A kitöltött ?rlapokat és önéletrajzokat az office@deruyter.ro email címre kell elküldeni.

Jelentkezési határid?: 2011. december 9., péntek éjfél.

További információk a következ? elérhet?ségeken igényelhet?k: office@deruyter.ro, +4-0747-049.838, +4-0723-68.17.17, www.llp-ro.ro.

Tags:

Comments are closed.