Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez

January 28, 2011 Aktuális

A „Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez” 1.1-es ifjúsági csere Nagyváradon kerül megrendezésre 2011. március 26. és április 3. között. A projektben 5 ország fiataljai vesznek részt: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország és Románia. A program általános célja a szolidaritás, különböz? kultúrák közötti párbeszéd és a nem-formális tanulás el?mozdítása. Az egyik konkrét célkit?zés az animáció, mint eszköz használata: a szegénységr?l, szociális kirekesztésr?l és a fiatalok munkanélküliségér?l való nézetek kifejezéséhez. A projekt témája az interkulturális és szociális tanulás. F? cél, hogy a résztvev? fiatalokat tájékoztassa a nem verbális kommunikáció fontosságáról. A közös aktivitások segítséget nyújtanak a különböz? kulturális hátter? résztvev?knek a szociális és integrációs témák megértésében, és így hozzájárulnak a tapasztalatcserén alapuló tanulási módszer kiteljesítéséhez.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy akcióprogramjain keresztül két hosszú távú célra összpontosítva támogassa a többnyelv?séget: segítse egy olyan társadalom létrehozását, amely a lehet? legjobban kiaknázza nyelvi sokszín?ségét, valamint idegen nyelvek tanulására ösztönözze a polgárokat és felhívja a figyelmet a non-verbális kommunikáció használatára és kihasználására. A Fiatalok Lendületben Program e célokat úgy teljesíti, hogy el?segíti különböz? nemzetiség? és anyanyelv? fiatalok találkozását, és lehet?séget biztosít számukra a külföldön zajló tevékenységekben való részvételre.

Tags:

Comments are closed.