Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

April 6, 2011 Aktuális

Az 1.1-es ifjúsági csere,

melynek címe Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

2011. 03.26 és 2011.04.03 között zajlott le, Nagyváradon.  A programot az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben programja támogatta. Az ifjúsági cserén hat-hat résztvev? vett részt, öt országból: Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország és Románia, összesen 30 résztvev?.  A projekt témái szociális kirekesztettség, fiatalok munkanélkülisége valamint a szegénység volt. A program célja az volt, hogy a résztvev?k rövid animációkat készítsenek “Stop-Motion” technikával, a program témáival kapcsolatosan.  A programban vizuális problémákkal rendelkez? fiatalok, valamint vak és süket-néma fiatalok is részt vettek.  A résztvev?k kevert csoportokban  kezdtek neki a film elkészítésének.  A program hetében a résztvev?k kulturális eseményeken is jelen voltak, mint például az interkulturális est, karaoke est, és zongorakoncert, melyet a résztvev?k szerveztek meg, valamint a két vak résztvev? adták el?. A program végén a résztvev?k által készített filmeket egy helyi pub-ban vetítették le, ahol több a programon nem részt vev? ember is láthatta.

Tags:

Comments are closed.