Uncategorized

I. Csángóföldi Nyári Egyetem

Pályázati felhívás

az I. Csángóföldi Nyári Egyetemen való részvételre

A Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, a Klebelsberg Kuno Szakkollégium, valamint a Z Generációért Alapítvány pályázatot hirdet az I. Csángóföldi Nyári Egyetemen való részvételre, melyre Romániában, a Bákó megyei Kostelken kerül sor.

A nyári egyetem célja, hogy Csángóföldön közösségépítő műhely-helyszínt hozzunk létre a régió fiatal értelmisége számára, összekössük Csángóföldet és a Kárpát-medence többi régióját az ifjúsági konferenciák, ifjúsági együttműködések területén. Ezen cél érdekében rendezzük meg idén július 25-30. között az I. Csángóföldi Nyári Egyetemet a csángóföldi Kostelken. Csángóföldön az infrastrukturális és logisztikai problémák miatt nincs számottevő felsőoktatási műhelymunka, gyenge az ifjúsági szervezetek közötti kárpát-medencei szintű együttműködés, a Kárpát-medencében oly népszerű és hasznos nyári egyetem (szabad egyetem) ismeretlen a régióban. Ezen a szervező csapat változtatni szeretne és az idei évtől kezdődően minden év nyarán nyári egyetemet szeretne rendezni Csángóföldön.

A tervezett rendezvény egy olyan hat napos találkozó melynek célcsoportját csángóföldi, székelyföldi, partiumi és magyarországi egyetemisták alkotják, de partnerszervezeteinken keresztül meghívást kapnak a Kárpát-medence más régióinak fiataljai is. A nyári egyetemek felépítését követve szekcióülések, előadások, ifjúsági kerekasztal-beszélgetések, szabadidős és kulturális programok képezik a rendezvény programpontjait. Gazdasági és természettudományi szekciókon keresztül szeretnénk megvizsgálni az idei év két alaptémáját: (1.) a rurális mezőgazdaság Kárpát-medencei helyzetét és társadalmi vonatkozásait valamint (2.) a Kárpát-medencei fiatalság gazdasági migrációját.

Jelentkezni a Jelentkezés menü alatt, vagy ITT lehet, a regisztrációs űrlap kitöltésével.

Jelentkezési határidő: július 1, éjfél.

A jelentkezések elbírálása július 5-ig történik meg, ezen a napon értesítünk ki mindenkit a jelentkezésének elbírálásról. Ezt követően további hasznos információkkal látjuk el a sikeresen pályázókat.

További információ a www.csnye.ro oldalon található.

Csángó tájház Kosteleken

Társaságunk egyik f? célkit?zése és küldetése az erdélyi helyi értékek kiemelése, meg?rzése és népszer?sítése. Ezen okból kifolyólag Erdély szinten szervezünk olyan programokat, melyek célja a régió kulturális értékeinek fenntartása illetve a régió etnikumainak (székely, magyar, csángó) identitásának meg?rzése.

2012. óta karoltuk fel a csángó kultúra és azonosságtudat meg?rzésének problematikáját. Els? lépésként magyarországi önkénteseket küldtünk a csángók lakta vidékre, hogy kézm?ves-, néptánc- és egyéb kulturális tevékenységeket szervezzenek ezen etnikum tagjainak, el?segítve ezáltal kulturális értékeiknek, hagyományaiknak, szokásaiknak és identitástudatuk meg?rzését.

A 2013. év második felében egyesületünk egy tájház kialakítását t?zte ki célul egy csángó lakta településen, Kosteleken, Bákó megyében, mely nemcsak kiállítási helyszínként fog szolgálni a csángó népi elemeknek, tárgyaknak és tükrözni fogja a csángó kultúrát, hanem helyszínt fog adni a csángó közösség tagjainak magyar nyelv? kulturális, kézm?vességi, irodalmi és egyéb foglalkozások, tevékenységek és események lebonyolítására.

A tájház rehabilitálása folyamatban van, az épület (falak, gerendák, stb.) és a bútorzat hibáinak kijavításából, a zsindelytet? helyreállításából és az udvar kialakításából és felszereléséb?l áll.

A tájház által egy olyan helyszínt biztosítunk a csángó közösség számára, mely meg?rzi kulturális kincseiket a jöv? generáció számára és teret nyújt számukra, hogy megoszthassák egymással és másokkal is (látogatók, meghívottak) hagyományaikat, szokásaikat, népi értékeiket.

A tájház rehabilitálását a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatja.


Fiatal önkéntesek Moldvában, Bákó megyében

Társaságunk 2012. október és 2013. október között bonyolitotta le a Young volunteers in Moldova EVS projektjét, mely keretén belül a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogadott Magyarországról 11 hónapon keresztül.

Az EVS szolgálat alatt, az önkénteseknek lehet?ségük nyílt egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európában. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a környezetnek, melyben az önkénteseknek tevékenységeiket bonyolították le.

A projekt célja az volt, hogy önkénteseket vonjunk be a csángó kultúra meg?rzésére-, a csángó közösség társadalmi problémáinak csökkentésére-, illetve a csángó fiatalok társadalmi integrációjának megkönnyítésére irányuló tevékenységekbe.

Az önkéntesek feladata az volt, hogy támogassák a fogadó szervezet tevékenységeit a Bákó megyei csángó közösség keretén belül. Az önkéntesek lebonyolítottak széles kör? tevékenységi típusokat a csángó falvakban, melyekbe ki voltak osztva, például kulturális, informáló, szociális és oktatási tevékenységeket. A szervezett kulturális tevékenységek magukba foglaltak ballada énekl?- és versmondó versenyeket, népzenei és kulturális esteket. Az oktatási tevékenységek a csángó gyerekeknek szóló iskolán kívüli tevékenységek megszervezésére összpontosítottak, melyek során irodalmat és nyelvtant, Magyar nyelvet tanultak. Váli Edit, az egyik önkéntes, azt mondta, hogy kezdetben stresszes volt, mivel nem tudta hogyan közölje a gyerekekkel, hogy mehetnek hozzá Magyar nyelvet tanulni, egy másik iskolába, a normál iskolai programon kívül, de a pletyka, hogy a faluban tartózkodik hamar elterjedt és második nap az érkezése után már 15 gyerek is jelen volt a tevékenységeken.

Jelen projekt lehet?séget nyújtott az önkéntesek számára, hogy széleskör? tevékenységeket és feladatokat vigyenek végbe és ezáltal nagyon sok fajta kompetenciáikat fejlesszék, melyeket a jöv?ben személyes és szakmai életük során kamatoztatni tudnak (kommunikáció anyanyelvükön és idegen nyelven, kreativitás és vállalkozó szellem, digitális kompetenciák, kulturális tudatosság).

A projekt weboldalán illetve az önkéntesek blogján további információk olvashatók a fiatal résztvev?k szolgálatáról, tevékenységeikr?l és tapasztalataikról, melyek a csángó közösségben való tartózkodásukhoz köthet?k.

A projekt megvalósulását az Európai Bizottság támogatta a Fiatalok Lendületben Program által, 2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat.