if ( ! function_exists( 'true_plugins_activate' ) ) { } Deruyter » Csángó tájház Kosteleken

Csángó tájház Kosteleken

December 12, 2013 Uncategorized

Társaságunk egyik f? célkit?zése és küldetése az erdélyi helyi értékek kiemelése, meg?rzése és népszer?sítése. Ezen okból kifolyólag Erdély szinten szervezünk olyan programokat, melyek célja a régió kulturális értékeinek fenntartása illetve a régió etnikumainak (székely, magyar, csángó) identitásának meg?rzése.

2012. óta karoltuk fel a csángó kultúra és azonosságtudat meg?rzésének problematikáját. Els? lépésként magyarországi önkénteseket küldtünk a csángók lakta vidékre, hogy kézm?ves-, néptánc- és egyéb kulturális tevékenységeket szervezzenek ezen etnikum tagjainak, el?segítve ezáltal kulturális értékeiknek, hagyományaiknak, szokásaiknak és identitástudatuk meg?rzését.

A 2013. év második felében egyesületünk egy tájház kialakítását t?zte ki célul egy csángó lakta településen, Kosteleken, Bákó megyében, mely nemcsak kiállítási helyszínként fog szolgálni a csángó népi elemeknek, tárgyaknak és tükrözni fogja a csángó kultúrát, hanem helyszínt fog adni a csángó közösség tagjainak magyar nyelv? kulturális, kézm?vességi, irodalmi és egyéb foglalkozások, tevékenységek és események lebonyolítására.

A tájház rehabilitálása folyamatban van, az épület (falak, gerendák, stb.) és a bútorzat hibáinak kijavításából, a zsindelytet? helyreállításából és az udvar kialakításából és felszereléséb?l áll.

A tájház által egy olyan helyszínt biztosítunk a csángó közösség számára, mely meg?rzi kulturális kincseiket a jöv? generáció számára és teret nyújt számukra, hogy megoszthassák egymással és másokkal is (látogatók, meghívottak) hagyományaikat, szokásaikat, népi értékeiket.

A tájház rehabilitálását a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatja.


Tags:

Comments (1)

 

  1. [...] Ami a Fideszhez köthető Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványt illeti, itt állandó támogatott a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület (PIHE). A szervezet 2011 óta szinte minden évben kap 1-2 millió forintot. Egy, a Magyar Polgári Egyesület által 2014-ben szervezett képzéssorozatot 1,5 millió forinttal támogattak, a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos társaság összesen 8,3 millió forintot kapott egy kosteleki csángó tájház rehabilitálására. [...]