Archive for January, 2009

Unity in Diversity

Pe tema tineretului, pe 1 Noiembrie 2007, am depus un proiect la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale (www.anpcdefp.ro)care a fost acceptat, deci in cadrul programelor Youth in Action 1.1, în prim?vara anului 2008 am organizat un schimb interna?ional de tineret de 2 s?pt?mâni întitulat Unity in Diversity la care au participat tineri din Slovenia, Slovacia, Ungaria si România