Shattering the Walls of Prejudice in Oradea

June 7, 2010 Arhiva

La data de 01 Februarie 2009 am depus un proiect la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro care a fost un succes. Astfel în cadrul programului Youth in Action 1.2 organiz?m în prezent diferite programe pe temele culturii, sportului, muzicii, protec?iei mediului ?i timpului liber în Oradea. Cei 60 de participan?i provin din cele 4 grupuri etnice din Oradea.

Tags:

Leave a Reply