Archive for September, 2010

Dialog f?r? glas: Pentru ?anse egale!

Aceast? ini?iativ? a tinerilor, are ca scop realizarea unui mediu non formal de înv??are a limbajului semnelor pentru un grup mixt de persoane surdo-mute ?i persoane f?r? deficien?e. În cele ?ase luni, 16.08.2010 – 28.03.2011.participan?ii au ?ansa atât s? înve?e acest limbaj, cât ?i s? cunoasc? oameni surdo-mu?ii. În acest timp dormi s? ajut?m integrarea participan?ilor surdo-mute în grupuri cu oameni care nu au deficien?e respectiv s? men?inem ?i s? consolid?m leg?turile f?urite în timpul programelor. În program am inclus 10 surdo-mu?i ?i 30 de oameni f?r? dificult??i de auz. Ei înv??? care este lumea surdo-mu?ilor ?i a celor f?r? dificult??i ?i însu?esc limbajul semnelor prin metode non formale precum workshop-uri, activit??i artistice, jocuri de improviza?ie etc.