Vocational Training in Budapest 2008-09

June 7, 2010 Arhiva

Vocational Training in Budapest: La data de 30 Aprilie 2007 am depus un proiect Leonardo da Vinci întitulat „Schimb profesional la Budapesta” la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale (www.anpcdefp.ro), Programul de Înv??are pe Tot Parcursul Vie?ii si acesta a fost acceptat. Trainingul profesional a fost organizat pentru 16 tineri, în patru institu?ii turistice din Budapesta ?i scopul a fost preg?tirea lor pentru lucrul în domeniul turistic

Tags:

Leave a Reply