Archive for April, 2011

Communica?ie Vizual?. Unealt? pentru în?elegere

Între 26.03.2011- 03.04.2011

sa desf??urat schimbul de tineri intitulat “Communica?ie Vizual?. Unealt? pentru în?elegere.”

Acest schimb te tineri a fost finan?at prin programul Tineret în Ac?iune al Comisiei Europene. Proiectul a g?zduit câte ?ase tineri din cele cinci ??ri participante: Spania, Polonia, Italia, Ungaria si România. Obiectivul principal al schimbului era ca tinerii s? realizeze anima?ii scurte în cadrul celor trei teme majore abordate de proiect: s?r?cie, excludere social? ?i ?omajul în rândul tinerilor. Tinerii au discutat aceste probleme în cadrul unor conversa?ii tip mas? rotund?, dup? aceea au început s? preg?teasc? filmule?ele în grupe mixte. În acela?i timp au participat ?i la evenimente culturale, precum seara intercultural?, un concert de pian organizat de participan?ii proiectului, unde au cântat la pian cele dou? persoane oarbe care au participat în program. La sfâr?itul programului, filmele f?cute de participan?i au fost proiectate într-o cafenea local?, astfel fiind accesibil pentru mai mul?i oameni.