Archive for November, 2011

Oportunitate de formare profesional? în Hajdúszoboszló (Ungaria) în domeniul Turistic

Asocia?ia ?tiin?ific? Michiel de Ruyter din Partium din Oradea lanseaz? în cadrul Programului Leonardo da Vinci, una dintre sec?iunile Programului Lifelong Learning, proiectul Training Voca?ional Turistic în Debrecen. Acest proiect este al treilea proiect LLP organizat de asocia?ie, primele dou? înregistrând succes atât din punctul de vedere al participan?ilor cât ?i din punctul de vedere al asocia?iei ?i al partenerilor implica?i.

Obiectivul proiectului este de a oferi oportunitatea unui num?r de 10 tineri de a participa la un training în domeniul turistic.

Durata trainingului voca?ional va fi de 6 luni (30 ianuarie 2012 – 29 iulie 2012), ?i se va desf??ura în complexul de 3 stele Spa- and Wellness Hotel Barátság.

Grupul de ?int? al proiectului include persoane tinere care au terminat recent studiile în domeniul turistic sau economic, sau persoane care nu au g?sit înc? loc de munc? în domeniul absolvit.

În perioada celor ?ase luni de training voca?ional, participan?ii vor avea ocazia s? acumuleze noi experien?e prin intermediul unei game variate de activit??i din domeniul turistic. Ei vor avea ?ansa de a cunoa?te cum func?ioneaz? un hotel, cultura economic? ?i turistic? din Ungaria.

Candida?ii vor avea posibilitatea de a alege din 5 module de formare: domeniul wellness, recep?ie, organizare de evenimente-osp?tar, asistent manager (back office) ?i agent turism.

Dup? etapa de selec?ie, participan?ii selecta?i vor urma un curs de preg?tire lingvistic? ?i vor participa la activit??i de preg?tire cultural?, iar în urma preg?tirilor vor începe trainingul profesional. Dup? terminarea stagiului, participantii vor primi diplome Europass Mobility, recunoscute oficial în Uniunea European?, ?i vor avea experien?a necesar? în domeniu, ceea ce este cerut? de regul? de angajatori. Astfel ?ansa lor de angajare în domeniul turistic va cre?te.

Proiectul este ini?iat ?i coordonat de Asocia?ia ?tiin?ific? Michiel de Ruyter din Partium, partenerul din Ungaria fiind Észak-alföld Fejl?déséért Egyesület, iar loca?ia trainingului este hotelul de 3 stele Spa- and Wellness Hotel Barátság. Sus?in?torul financiar al proiectului este Comisia European? prin Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale (ANPCDEFP).

Cazarea, masa ?i transportul (intern ?i interna?ional) va fi asigurat din bugetul proiectului, ?i fiecare participant va primi lunar 150 Euro bani de buzunar.

Cerin?e:

- Cunoa?terea obligatorie a limbii engleze ?i maghiare la nivel conversa?ional
- Absolven?i de facultatea sau liceu (specializare economic? sau turistic?)
- Acceptarea ?i respectarea prevederilor contractuale

Cei interesa?i sunt ruga?i s? completeze Formularul de candidatur? ?i Curriculum vitae-ul ?i s? trimit? aceste documente la adresa office@deruyter.ro.  Candida?ii vor fi selecta?i în dou? etape: etapa de analizare a candidaturilor (cv, formular) ?i etapa interviurilor.

Termen limit? de aplicare: 9 decembrie 2011, vineri, ora 24

Mai multe informa?ii: office@deruyter.ro, +4-0747-049.838, +4-0723-68.17.17, www.llp-ro.ro.