Archive for October, 2013

Fiatal önkéntesek Moldvában, Bákó megyében

Társaságunk 2012. október és 2013. október között bonyolitotta le a Young volunteers in Moldova EVS projektjét, mely keretén belül a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogadott Magyarországról 11 hónapon keresztül.

Az EVS szolgálat alatt, az önkénteseknek lehet?ségük nyílt egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európában. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a környezetnek, melyben az önkénteseknek tevékenységeiket bonyolították le.

A projekt célja az volt, hogy önkénteseket vonjunk be a csángó kultúra meg?rzésére-, a csángó közösség társadalmi problémáinak csökkentésére-, illetve a csángó fiatalok társadalmi integrációjának megkönnyítésére irányuló tevékenységekbe.

Az önkéntesek feladata az volt, hogy támogassák a fogadó szervezet tevékenységeit a Bákó megyei csángó közösség keretén belül. Az önkéntesek lebonyolítottak széles kör? tevékenységi típusokat a csángó falvakban, melyekbe ki voltak osztva, például kulturális, informáló, szociális és oktatási tevékenységeket. A szervezett kulturális tevékenységek magukba foglaltak ballada énekl?- és versmondó versenyeket, népzenei és kulturális esteket. Az oktatási tevékenységek a csángó gyerekeknek szóló iskolán kívüli tevékenységek megszervezésére összpontosítottak, melyek során irodalmat és nyelvtant, Magyar nyelvet tanultak. Váli Edit, az egyik önkéntes, azt mondta, hogy kezdetben stresszes volt, mivel nem tudta hogyan közölje a gyerekekkel, hogy mehetnek hozzá Magyar nyelvet tanulni, egy másik iskolába, a normál iskolai programon kívül, de a pletyka, hogy a faluban tartózkodik hamar elterjedt és második nap az érkezése után már 15 gyerek is jelen volt a tevékenységeken.

Jelen projekt lehet?séget nyújtott az önkéntesek számára, hogy széleskör? tevékenységeket és feladatokat vigyenek végbe és ezáltal nagyon sok fajta kompetenciáikat fejlesszék, melyeket a jöv?ben személyes és szakmai életük során kamatoztatni tudnak (kommunikáció anyanyelvükön és idegen nyelven, kreativitás és vállalkozó szellem, digitális kompetenciák, kulturális tudatosság).

A projekt weboldalán illetve az önkéntesek blogján további információk olvashatók a fiatal résztvev?k szolgálatáról, tevékenységeikr?l és tapasztalataikról, melyek a csángó közösségben való tartózkodásukhoz köthet?k.

A projekt megvalósulását az Európai Bizottság támogatta a Fiatalok Lendületben Program által, 2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat.