Archive for September, 2010

Hang nélküli párbeszéd: egyenl? esélyekért!

Az ifjúsági kezdeményezésünk célja, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol egy kevert, süketnémák és ilyen problémákkal nem él? emberek, csoportja együtt, nem formális tanulással sajátítják el a jelbeszédet. Hat hónapon keresztül, 2010. augusztus 16 és 2011.március 28 között a résztvev?knek esélyük van megtanulni a jelbeszédet és ugyanakkor megismerkedhetnek süketnémák életének nehézségeivel. Ezzel egy id?ben szeretnénk segíteni a süketnéma résztvev?k integrálását olyan csoportokba ahol nincsenek halláskárosultak. Ezen kívül szeretnénk ápolni és er?síteni azokat a kötelékeket melyek e program során jöttek létre. A programban 10 süketnéma és 30 ilyen hátránnyal nem él? ember vesz részt akik bepillantást nyernek a süketnémák, illetve a nem halláskárosultak életébe. Nem formális tanuláson keresztül elsajátítják a jelbeszédet, többek között workshopok, m?vészeti tevékenységet és improvizációs játékok, közös kirándulások segítségével.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? A hátrányos helyzet? fiatalok részvételével zajló projekteket egy hosszabb folyamatba ágyazottan kell megvalósítani. A folyamatnak a projektet megel?z?en kell elkezd?dnie és azt követ?en is folytatódnia kell, a projekt nem lehet csupán egy elszigetelt tevékenység. Az ilyen projektek tervezése és megvalósítása során különös gonddal kell megvizsgálni és figyelembe venni a fiatalok speciális igényeit, illetve hátterét, és ezekhez igazítva személyre szabott támogatást kell számukra nyújtani. A projektek során gondoskodni kell a hátrányos helyzet? fiatalok tudatos bevonásáról és aktív részvételér?l.