Társaságunk

 • Társaságunk a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság jogi bejegyzésére 2006 tavaszán került sor. A bejegyzés el?tt is már komoly munka folyt az úgymond informális társaságunk keretében. Hiszen könyvtár alapításba és könyvtár szervezésbe fogtunk bele, amely a 2007-es év elején létre is jött KREDOK Könyvtár néven, Nagyváradon
 • Majd a bejegyzés után megnyíltak a pályázati lehetoségek, amelyeknek segítségével kitudtuk és tudjuk teljesíteni társaságunk céljait, így többek között a magyar kultúra ápolását, az ifjúság életének megszervezését, valamint a tudományos rendezvények szervezését.
 • Fobb céljaink:

 • az erdélyi és partiumi helyi értékek kiemelése
 • a térségben él? fiatalok és tagok tanulmányi és szakmai szakképesítésének támogatása
 • egy olyan szociális elit kialakulásának támogatása, amely képes az új európai szükségleteknek megfelelni
 • az erdélyi fiatalok közösségi szellemének fejlesztése, képzési rendszer kialakítása
 • az egyesület tagjainak, valamint az általa segített fiataloknak nyújtott tanácsadás, gazdasági tevékenységekben is, valamint a tagok jogainak védelme belföldi és nemzetközi szinten
 • kulturális, szakmai, szórakoztató rendezvények szervezése
 • kiadványok megjelentetése: könyvek, id?szakos kiadványok, informáló lapok, beleértve az elektronikus adathordozókon való megjelenést is (CD, audio és video kazetták, DVD, stb.)
 • más nyelven megjelen? kiadványok lefordítása, melyek az egyesületet céljainak elérésében segítik
 • könyvtárak alapítása
 • konferenciák, koncertek, kiállítások, találkozók szervezése, melyek célja a kultúra és a tudományok népszer?sítése
 • képzési és átképzési tanfolyamok szervezése, id?sebb személyek részére is