Training for the Youth Leaders of Today and Tomorrow

June 7, 2010 Arhiva

La trainingul nostru de lideri organizat la Târgu Mure? (26. 09.2009 – 4.10.2009) au participat cinci ??ri din Europa de Est cu 27 de tineri. Scopul a fost însu?irea de noi cuno?tin?e pe aria conducerii tinerilorr, organizarea de evenimente, munca social? pentru tineri ?i organiyarea timpului liber. Proiectul a urm?rit evolu?ia ?i activit??ile participan?ilor ?i dup? încheiere. Mai multe informa?ii despre aceste activitî?i în curând.

Tags:

Leave a Reply