Hang nélküli párbeszéd: egyenl? esélyekért!

September 6, 2010 Aktuális

Az ifjúsági kezdeményezésünk célja, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol egy kevert, süketnémák és ilyen problémákkal nem él? emberek, csoportja együtt, nem formális tanulással sajátítják el a jelbeszédet. Hat hónapon keresztül, 2010. augusztus 16 és 2011.március 28 között a résztvev?knek esélyük van megtanulni a jelbeszédet és ugyanakkor megismerkedhetnek süketnémák életének nehézségeivel. Ezzel egy id?ben szeretnénk segíteni a süketnéma résztvev?k integrálását olyan csoportokba ahol nincsenek halláskárosultak. Ezen kívül szeretnénk ápolni és er?síteni azokat a kötelékeket melyek e program során jöttek létre. A programban 10 süketnéma és 30 ilyen hátránnyal nem él? ember vesz részt akik bepillantást nyernek a süketnémák, illetve a nem halláskárosultak életébe. Nem formális tanuláson keresztül elsajátítják a jelbeszédet, többek között workshopok, m?vészeti tevékenységet és improvizációs játékok, közös kirándulások segítségével.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? A hátrányos helyzet? fiatalok részvételével zajló projekteket egy hosszabb folyamatba ágyazottan kell megvalósítani. A folyamatnak a projektet megel?z?en kell elkezd?dnie és azt követ?en is folytatódnia kell, a projekt nem lehet csupán egy elszigetelt tevékenység. Az ilyen projektek tervezése és megvalósítása során különös gonddal kell megvizsgálni és figyelembe venni a fiatalok speciális igényeit, illetve hátterét, és ezekhez igazítva személyre szabott támogatást kell számukra nyújtani. A projektek során gondoskodni kell a hátrányos helyzet? fiatalok tudatos bevonásáról és aktív részvételér?l.

Tags:

Comments are closed.