Young volunteers in Moldova

August 22, 2012 Aktuális

Fiatal önkéntesek Moldovában egy olyan EVS projekt, mely 2012. októberében kezd?dött, helyszíne Bákó megye. A projekt alatt a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogad Magyarországról önkéntességi szolgálat teljesítésére.

Az önkéntesek szabadid?s tevékenységeken vesznek részt és szociális illetve tréning szolgáltatásokat nyújtanak a 16 moldvai csángó település lakóinak.

Az önkénteseknek lehet?ségük nyílik egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európa szerte. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a k9rnyezetnek, melyben az önkénteseknek lehet?ségük nyílik tapasztalatot szerezni.

A program során az önkénteseknek teljesíteniük kell bizonyos feladatokat:

Kézm?ves-és egyéb tevékenységek szervezése az óvodások számára – az önkéntesek kreatív m?helyeket szerveznek a gyermekek számára, mint például a gyöngyf?zés, festés, fazekasság, amelyek hozzájárulnak a kreativitás fejlesztéséhez úgy az önkéntesek, mint a gyerekek esetében.

Sporttevékenységek szervezése az egészséges életmód népszer?sítésére – az önkéntesek sport tevékenységeket és versenyeket szerveznek a gyerekek és a fiatalok számára, annak érdekében hogy motiválják ?ket, hogy éljenek egészségesen, ezek a tevékenységek hozzájárulnak a motorikus készségek fejlesztéséhez és segítik tudatosítani ?ket a mozgás fontosságáról a túlsúly és egyéb egészségügyi problémák elkerülése érdekében.

Nyári táborok szervezése és irányítása – ezen események hozzájárulnak az önkéntesek és a célcsoportok személyes és társadalmi fejl?déséhez

Néptánc és más kulturális tevékenységek szervezése – az önkéntesek el?segítik a csángó kultúra népszer?sítését és megismertetik a közösséggel saját kultúrájukat is. E tevékenységek hozzájárulnak a kultúrák közötti párbeszéd el?segítéséhez az önkéntesek és a helyi közösség között.

Egészségügyi tájékoztató programok – az önkéntesek ezeket a programokat annak érdekében szervezik, hogy tájékoztassák a fiatalokat, gyermekeket és feln?tteket a higiénia fontosságáról, mivel a régió nagyon szegény és sok gyermek küzd olyan betegségekkel és egészségügyi problémákkal melyeket a higiénia hiánya okoz.

Angol nyelvtanfolyamok szervezése – az önkéntesek angol nyelvtanfolyamokat szerveznek a csángó fiatalok és gyermekek számára, el?segítvén ezáltal társadalmi beilleszkedésüket.

EVS szeminárium szervezése – az önkéntesek szemináriumokat szerveznek annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a személyes fejl?dés fogalmát, az önkéntesség fogalmát, ezáltal motiválván ?ket, hogy részt vegyenek ilyen programokban, és ily módon könnyebbé váljon társadalmi integrációjuk .

Találkozók szervezése a civil szervezetek számára – az önkéntesek ezeket az eseményeket annak érdekében szervezik, hogy megkönnyítsék az együttm?ködést a szervezetek között közös célok létrehozásával, közös tevékenységek tervezésével.

Tanárok, önkéntesek és a lakosság segítése – ezáltal az önkéntesek megismerkednek a közösséggel.

Tevékenységekhez kapcsolódó papírmunka – az önkéntesek összeállítják azon dokumentumokat, amelyek a tevékenységek során szükségesek (jelentések, diplomák, értékelések, a tanfolyamokhoz szükséges segédanyagok, stb.)

Az önkéntességi szolgálat 2013. októberében ér véget.

Az EVS projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatja.

A kép forrása: MCSMSZ Facebook

Tudtad-e?

“Az Európai Önkéntes Szolgálat lehet?vé teszi a fiatalok számára, hogy önkéntes szolgálatot teljesítsenek legfeljebb 12 hónapig egy, a lakóhelyükt?l eltér?, országban. Az Európai Önkéntes Szolgálat el?segíti a fiatalok közötti szolidaritás megvalósulását és valódi “tanuló szolgálatnak” tekinthet?. Amellett hogy az önkéntesek jót tesznek a helyi közösségeknek, új készségeket és nyelveket sajátítanak el, és más kultúrákat fedeznek fel. A nem-formális tanulás alapelveit és gyakorlatát tükrözik az egész projekt.

Az EVS projektek különböz? témákra és területekre összpontosíthatnak, mint például a kultúra, az ifjúság, sport, szociális ellátás, kulturális örökség, m?vészetek, polgári védelem, környezetvédelem, fejlesztési együttm?ködés, stb. Nagy kockázattal járó beavatkozások közvetlenül válság utáni helyzetekben (például a humanitárius segítségnyújtás, az azonnali katasztrófa-elhárítás, stb) kizártak.”

Tags:

Comments are closed.