Shattering the Walls of Prejudice in Oradea

June 7, 2010 Archívum

Projektünk hat hónapon keresztül, 2009. május 1. és október 29. között zajlott le az Ifjúság Lendületben program 1.2 ifjúsági kezdeményezések alpont keretében. Különböz? a kultúra, sport, zene, környezetvédelem és szabadid?s tevékenységek területén szerveztünk programokat Nagyváradon. A programban részt vev? 60 fiatal Nagyvárad négy különböz? etnikumából (magyar, román, cigány és szász) származott s a széleskör? tevékenységek által a négy csoport fiataljai megismerhették egymás kultúráját, illetve toleránsabbá és befogadóbbá válhattak s nyitottabbak lettek egymás iránt.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”
Tudtad e? Az ifjúsági kezdeményezések a helyi, regionális vagy nemzeti szinten kidolgozott csoportos projekteket támogatja. Szintén támogatja a különböz? országok hasonló projektjeinek hálózatépítését az európaiság er?sítése és a fiatalok közötti együttm?ködés és tapasztalatcsere el?mozdítása érdekében.

Tags:

Comments are closed.