Vocational Training in Budapest 2010

June 7, 2010 Archívum

A program célja volt 10 fiatalnak lehet?séget adni arra, hogy Budapesten 4 hónapos képzés révén, szakmai gyakorlaton vegyenek részt a turizmus területén. A képzés három hotelben (3-5 csillagos hotelek) és egy utazási irodában történt. A célcsoportunk fiatal munkanélkülieket, és frissen végzett turisztika vagy közgazdaság szakosokat foglalt magába. Célunk volt a kiválasztott 10 személyeknek megadni azt az esélyt, hogy gyakorlati tapasztalatot nyerjenek, és ez által el?segítsük és növeljük az esélyeiket arra, hogy a jöv?ben szakmájukban állást szerezzenek.
2010 elején egy kulturális felkészítés után kezd?dött el a képzés. Ennek elvégzése után, minden résztvev? egy Europass Mobility oklevelet kapott, amely Európai Unió szinten elismert okirat.
A négy hónap képzés alatt a résztvev?k tapasztalatot nyertek egy széles skálájú aktivitásban a turisztikai ágazatban. Lehet?ségük volt arra, hogy megtanulják, hogyan m?ködik egy hotel, a gazdasági magatartás és a turizmus Magyarországon. A projekt koordináló szervezete társaságunk volt. Partnereink a Pontus Iuventae Alapítvány Magyarországról, a fogadó partnerek a három hotel és az utazási iroda Budapesten. A pénzügyi forrást, támogatónk az Európai Bizottság biztosította a román nemzeti ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül.
A program keretében a résztvev?k szállása, étkezése és szállítása (hazai és nemzetközi), valamint havi 150 € zsebpénz illette ?ket.
Tudtad-e? A Leonardo da Vinci alprogram célkit?zései:

1. az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vev? személyek támogatása a személyes fejl?dés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaer?piacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében

2. a szakoktatási és képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok min?ségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása

3. a szakoktatás, képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vev? munkavállalók mobilitásának el?segítése

Tags:

Comments are closed.