Vocational Training in Budapest 2010

La data de 07 Februarie 2009 am depus un proiect Leonardo da Vinci la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale (www.anpcdefp.ro), Programul de Înv??are pe Tot Parcursul Vie?ii si acesta a fost acceptat. Începând de Septembrie va începe organizarea proiectului.

Training for the Youth Leaders of Today and Tomorrow

La trainingul nostru de lideri organizat la Târgu Mure? (26. 09.2009 – 4.10.2009) au participat cinci ??ri din Europa de Est cu 27 de tineri. Scopul a fost însu?irea de noi cuno?tin?e pe aria conducerii tinerilorr, organizarea de evenimente, munca social? pentru tineri ?i organiyarea timpului liber. Proiectul a urm?rit evolu?ia ?i activit??ile participan?ilor ?i dup? încheiere. Mai multe informa?ii despre aceste activitî?i în curând.

Shattering the Walls of Prejudice in Oradea

La data de 01 Februarie 2009 am depus un proiect la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro care a fost un succes. Astfel în cadrul programului Youth in Action 1.2 organiz?m în prezent diferite programe pe temele culturii, sportului, muzicii, protec?iei mediului ?i timpului liber în Oradea. Cei 60 de participan?i provin din cele 4 grupuri etnice din Oradea.

Vocational Training in Budapest 2008-09

Vocational Training in Budapest: La data de 30 Aprilie 2007 am depus un proiect Leonardo da Vinci întitulat „Schimb profesional la Budapesta” la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale (www.anpcdefp.ro), Programul de Înv??are pe Tot Parcursul Vie?ii si acesta a fost acceptat. Trainingul profesional a fost organizat pentru 16 tineri, în patru institu?ii turistice din Budapesta ?i scopul a fost preg?tirea lor pentru lucrul în domeniul turistic

Unity in Diversity

Pe tema tineretului, pe 1 Noiembrie 2007, am depus un proiect la Agen?ia Na?ionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei si Formarii Profesionale (www.anpcdefp.ro)care a fost acceptat, deci in cadrul programelor Youth in Action 1.1, în prim?vara anului 2008 am organizat un schimb interna?ional de tineret de 2 s?pt?mâni întitulat Unity in Diversity la care au participat tineri din Slovenia, Slovacia, Ungaria si România

  Newer Entries »